אימהות עם מהות - מסע ישראלי

מסע בנופי הארץ ותכניה תוך בירור ערכי, רעיוני וחוויתי של זהות אישית, יהודית, ציונית וישראלית.
  • בירור וחיזוק הזהות האישית, היהודית הציונית והישראלית.
  • הגברת תחושת השייכות לעם, לארץ ולמדינת ישראל.
  • יצירת תחושת מחויבות ואחריות לעשיה קהילתית ולרגישות חברתית.

Contact us

Address:

P.O 367 Jerusalem 919907

contact@mwm.org.il

צור קשר

 :מען למכתבים
ת.ד 367 ירושלים 919907

contact@mwm.org.il

Socialize with us

  • Facebook Social Icon