אמהות עם מהות יוצאות למסע ישראלי

מסע בנופי הארץ ותכניה תוך בירור ערכי, רעיוני וחוויתי של זהות אישית, יהודית, ציונית וישראלית.
  • בירור וחיזוק הזהות האישית, היהודית, הציונית והישראלית.
  • הגברת תחושת השייכות לעם, לארץ ולמדינת ישראל.
  • יצירת תחושת מחויבות ואחריות לעשיה קהילתית ולרגישות חברתית.

יוזמה מבורכת זו נולדה הודות לחברות הקהילה ולשיתוף פעולה פורה בין חברות הקהילה לביו הנהלת עמותת מסע ישראלי - חיבור. דרך. ארץ.

בזכות שיתוף הפעולה הזה, חוו את המסע כבר מאות נשים, ב- 8 מסעות, מאז 2018 ועד לסוף שנת 2019.