קהילות

חברות הקהילה הן מנהיגות, המובילות קהילות מקומיות.

הקהילה מעצימה ומעודדת אמהות ישראליות לגלות מעורבות ולהקים קהילות המבוססות על ערכים יהודיים, השפעה חברתית ונתינה, במקום מגוריהן. חברות הקהילה הארצית עובדות בשיתוף, על מנת להפיץ את ערכי הקהילה בקרב הסובבים אותן.  

פעילות אמהות עם מהות מבוססת על הקהילה המקומית באזור המגורים. היכולת לגלות מעורבות, רגישות והכרת הצרכים של הזולת, הן אלו שמובילות את העשייה.

חלק מהפעילויות נעשות ביוזמה אישית של מספר מצומצם של חברות הקהילה המקומית וחלק נעשות במסגרת הצטרפות ותמיכה בארגונים קיימים.

פעילויות ויוזמות הקהילות המקומיות עומדות בקנה אחד עם ערכי יתר הקהילות המקומיות ועם ערכי הקהילה הארצית - הערכים היהודיים והישראליים.

OV6A7210.JPG

צילום: יפעת גולן