קהילות

חברות הקהילה הן מנהיגות, המובילות קהילות מקומיות.

הקהילה מעצימה ומעודדת אמהות ישראליות לגלות מעורבות ולהקים קהילות המבוססות על ערכים יהודיים, השפעה חברתית ונתינה, במקום מגוריהן. חברות הקהילה הארצית עובדות בשיתוף, על מנת להפיץ את ערכי הקהילה בקרב הסובבים אותן.  

פעילות אמהות עם מהות מבוססת על הקהילה המקומית באזור המגורים. היכולת לגלות מעורבות, רגישות והכרת הצרכים של הזולת, הן אלו שמובילות את העשייה.

חלק מהפעילויות נעשות ביוזמה אישית של מספר מצומצם של חברות הקהילה המקומית וחלק נעשות במסגרת הצטרפות ותמיכה בארגונים קיימים.

פעילויות ויוזמות הקהילות המקומיות עומדות בקנה אחד עם ערכי יתר הקהילות המקומיות ועם ערכי הקהילה הארצית - הערכים היהודיים והישראליים.

צילום: יפעת גולן

Contact us

Address:

P.O 367 Jerusalem 919907

contact@mwm.org.il

צור קשר

 :מען למכתבים
ת.ד 367 ירושלים 919907

contact@mwm.org.il

Socialize with us

  • Facebook Social Icon
© 2017 MWM