אימהות עם מהות
אמהות עם מהות גאה להיות קהילה נותנת ומשפיעה, בתחום רחב ומרגש של פעילויות התנדבותיות וערכיות. כל רעיון של נתינה לאחר, מתקבל בברכה ונכנס לתוך הלו"ז הצפוף של הקהילה.