Activities - פעילויות

הפעילויות של הקהילה מבוססות על השפעה אזורית בתחומים שונים ומגוונים האפשרים תרומה לחברה, וכן העצמה ומימוש עצמי. אנחנו יכולות להירתם כקהילה ולפעול כדי להגיע לחברה טובה יותר. ערכים כמו עזרה לזולת ותמיכה לאורך כל השנה לכלל האוכלוסיה יחד עם הנחלה של ערכים ישראלים ויהודיים, הינם בבסיס העשיה של קהילת אימהות עם מהות.

Contact us

Address:

P.O 367 Jerusalem 919907

contact@mwm.org.il

צור קשר

 :מען למכתבים
ת.ד 367 ירושלים 919907

contact@mwm.org.il

Socialize with us

  • Facebook Social Icon
© 2017 MWM