Activities - פעילויות

הפעילויות של הקהילה מבוססות על השפעה אזורית בתחומים שונים ומגוונים האפשרים תרומה לחברה, וכן העצמה ומימוש עצמי. אנחנו יכולות להירתם כקהילה ולפעול כדי להגיע לחברה טובה יותר. ערכים כמו עזרה לזולת ותמיכה לאורך כל השנה לכלל האוכלוסיה יחד עם הנחלה של ערכים ישראלים ויהודיים, הינם בבסיס העשיה של קהילת אימהות עם מהות.